betonstorten

Welkom….

Leuk dat je even op onze site komt kijken, hier is veel info te vinden over onze tijd bij Krusada op Bonaire. zijn er nog vragen na dat je rondgekeken hebt stuur dan gerust een mail

Muren metselen en meer

De afgelopen week is er weer veel werk verzet bij Krusada, de aannemer heeft de 1e verdiepingsvloer gestort en is bezig met het metselen van de buiten muren. De nieuwe kas voor Arie en Adriaan krijgt ook steeds meer vorm. twee vrienden van Arie zijn twee weken bij Krusada om te helpen met verschillende bouw projecten. Het geitenhok is klaar en de afrastering eromheen word aan gewerkt. De kippen leggen volop Niek verkoopt al 12 eieren per dag. Kortom er gebeurt veel en daar zijn we als Krusada familie dankbaar voor. Zoals je op de foto´s kunt zien regent het ook regelmatig de laatste dagen, de natuur word weer wat groener en de watergeulen stromen weer vol.

Dios ta bon.

Update van de werkzaamheden bij Krusada

Zoals je op de foto’s kunt zien is er de laatste week weer veel gedaan de eerste resocialisatie woning is in de afbouw fase en van de andere drie woningen is de fundering klaar. Pest Control is er geweest om de huizen te beschermen tegen termieten, en morgen gaan we de vloer storten. naast de greenhousses zijn we begonnen met de fundering van de watervoorraad. De eerste container met onderdelen voor onze nieuwe hal is zojuist gearriveerd de tweede volgt vandaag en vrijdag verwachten we de laatste twee. Ons kippenhok is ook in de afbouwfase na een tijdje rust zijn we daar ook weer volop mee aan de slag, onze nieuwe collega Niek is de drijvende kracht achter de “kippenfarm”.

Fundering storten

Vandaag volop werk bij Krusada, met de verreiker en vijf enthousiaste mannen van de aannemer storten we drie funderingen voor de nog te bouwen woningen. Vrachten zand en gebroken steen, pallets vol cement en heel veel water gaat er vandaag doorheen.

120 m3 beton storten

In twee flinke dagen 120 m3 beton maken, storten en afwerken.
Er is flink hard gewerkt op het terrein van Krusada en dit keer niet door onze clienten of medewerkers maar door het bouwbedrijf.
Met twee grote rijdende betonmolens ondersteund door een verreiker en zon 8 man werd in twee dagen de hele betonvloer gemaakt van twee grote bulten zand en steentjes heel veel zakken cement en nog meer water. Uiteraard koste dit de nodige zweetdruppels, respect voor de jongens van de bouw!